Thursday, May 19, 2011

ഫേസ്ബുക്ക് സലൂൺ

നോക്കൂ

രണ്ടുകണ്ണാടിത്താളുകൾക്കകത്താണു നാം

മീശച്ചിറകടിച്ച് ചുണ്ടുകൾ

കണ്ണാടിയിൽ വന്നിരിക്കുന്നു

ഒറ്റ നോട്ടത്തിന്റെ വീശലിൽ

അനന്തതയിലെത്തുന്നു

രോമത്തെപ്പോലെ ചെറുത്തുനിൽക്കാൻ

ആർക്കാവും?

ഗറില്ലകൾപോലെ അവ

പൊന്തിവന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു

2 comments: