Wednesday, May 9, 2012

ഹൊസൂർപകൽ ശ്രുതിയിലൊന്ന്
രാത്രിയിലൊന്ന്
പാതിരാത്രിയിൽ വേറൊന്ന്
അങ്ങിനെയാണ് ഹൊസൂർ
വിചിത്രമായ  ഒരു സംഗീതോപകരണം

മൂന്നാം നിലയിലേക്ക് പടികയറിവരുന്ന ഇരുട്ട്
തുറന്നിട്ട വാതിലിൽ മുട്ടുന്ന വരണ്ട കാറ്റ്
മരിക്കൊളുന്ത് വാസന
കരച്ചിൽ,പിഴിച്ചിൽ
ഉച്ചത്തിൽ മുഴങ്ങുന്ന ഭീഷണി
ഇനി എവിടെയാണ് ഉമ്മ വെക്കാൻ ബാക്കി?
താഴെനിന്നും ലംബമായ് ശബ്ദം:
അങ്കെ എന്ന നടക്കറുത്?
റിഹേഴ്സൽ
ഡ്രാമാവാ?
ആമാം
അന്നേരം ഹൊസൂർ
ചുണ്ട് ചുണ്ടോട്  ചേർന്നതിനാൽ ശബ്ദിക്കാത്ത
വിചിത്രമായ സംഗീതോപകരണം

നേർത്തമഞ്ഞുമലയിൽ
റാന്തലുമായ്
ഷണ്ടിംഗ് അസിസ്റ്റന്റ്
വെളിച്ചത്തിനോടൊപ്പം കൊളുത്തിയ ഹുക്ക്
അസ്ഥികൾ കുടയുന്ന ഞരക്കം
അപ്പോൾ ഹൊസൂർ
വെളിച്ചത്തിൻ  പൊട്ടുതൊട്ട്
നഗരത്തിൽ പുലരും മുൻപെ എത്തിച്ചേരാൻ
ഉരുണ്ടുരുണ്ടുപോകുന്ന
നീളൻ സംഗീതോപകരണം

ഹൊസൂർ
അടഞ്ഞ ഓർമ്മകൾ കൊണ്ട് തീർത്ത ഒറ്റ മുറി
പെട്ടിയിൽ വെച്ചടച്ചാലുടൻ ശ്രുതിയുണരുന്ന
വിചിത്രമായ സംഗീതോപകരണം

Saturday, April 7, 2012

മതിൽ പ്പച്ച


അമ്പലക്കുളത്തിൽ മുങ്ങി
തമ്പുരാട്ടികൾ പോകവെ
തീണ്ടാപ്പാടകലം തീർക്കാൻ
നീങ്ങിനേൻ മതിലോരമായ്

അപ്പോഴെൻ വിരലിൽ തൊട്ടു
വെള്ളത്തണ്ടിൻ തണു
പച്ചപ്പന്നൽ വിടർത്തി
പുരാതനമാം മണം


മാറിപ്പോയ് എന്റെയുടൽ

മതിൽപറ്റിപ്പച്ചയായ്

മറഞ്ഞിരുന്നു അതിലെന്റെ
മനമൊരു പുൽ ച്ചാടിയായ്


അക്കൊല്ലം തീർത്തൂ ഞാനും

ഓണത്തിനുപൂക്കളം

അതിൽ വിടർന്നൊരു കേരളം

നിറഞ്ഞുമതിൽ പ്പച്ചയാൽ

എവിടെപ്പോയ് പൂക്കളൊക്കെ?

മൂത്തവർവന്ന് ചോദിച്ചു

മൂന്നാമത്തെ അടിയാണെന്നെ

അന്ന് വീഴ്ത്തിയതോർക്കുന്നു

ഇന്നുമെന്റെ മനസ്സിന്റെ
മുറ്റത്തുണ്ടൊരുപൂക്കളം
അതിലുണ്ടൊരു കേരളം
മതിൽ പ്പച്ചക്കേരളം

തെളിവെടുപ്പ്

തെളിവെടുപ്പിനായ്
അതി രാവിലെ പുറപ്പെട്ടു

ഇപ്പോൾ അടിവാരത്തെത്തി
ഒരു പച്ചക്കറി വാൻ താഴേക്കിറങ്ങി വരുന്നു
ഇഞ്ചി
മരിച്ചുപോയവരുടെ വിറങ്ങലിച്ച കൈവിരലുകളാണോ?
യാത്ര തുടരുന്നു
മേലേ വെള്ള പുതപ്പിച്ച് കിടത്തിയിരിക്കുന്നു
ഒൻപത് വളവുകൾ !

Monday, March 12, 2012

സഹസ്രനാമൻ
ദാ…. കേട്ടില്ലേ..വിളിക്കുന്നത്?
ഹലോ..നിങ്ങളെത്തന്നെയാണ്!
ഇത്തവണ നിങ്ങളുടെ ജന്മമെന്തായിരിക്കും?
മേശവലിപ്പിൽ നിന്നുംമീശവിറപ്പിക്കുന്ന കൂറ?
ചുമരിലിഴയുന്ന എട്ടുകാലി?
വാതില്പാളിക്കിടയിൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത പല്ലി?
എന്തൊക്കെപ്പേരുകൾകൊണ്ടാൺ
ഒരാളുടെ ചാക്കുനിറയ്ക്കുന്നത്?
ഇത്രയധികം ക്ഷുദ്രജീവികളെ
ഒറ്റപ്പേരിലിവളെന്നുമുതൽ വിളിക്കാൻ തുടങ്ങി?
ഒറ്റരാത്രികൊണ്ട് ആയിരം പേരുകളുടെ
ബീജാവാപം ചെയ്തിരിക്കുന്നുവെന്നോ?
മനസ്സിൽ ഒരു ക്ഷുദ്രജീവി
ചുണ്ടിൽ നിങ്ങളുടെപേർ!
ദാ വീണ്ടും വിളി..
വരുന്നൂ
എന്ന് പറയൂ..
എടുക്കു ചൂൽ മുതൽ ആയുധങ്ങൾ
ഇന്നിനിആർ ആരെകൊന്നു എന്നു പറയാം?